Dane personalne
Imię i nazwisko dr hab. Leszek Olszowy
Telefon 17 8651092
Email
Budynek L
Nr pokoju 7
Adres ul. Powstańców Warszawy 8
Jednostka organizacyjna Katedra Matematyki
Informacje o pracowniku w wyszukiwarce PRz
Życiorys naukowy

szkoła średnia:    klasa o profilu matematyczno-fizycznym,  I LO im. J.Kochanowskiego w Nowej Dębie,  (1982)


studia:     matematyka teoretyczna,  Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie (1988).  Tytuł pracy magisterskiej: Równanie ewolucji,  promotor: prof. dr hab. Tadeusz Leżański,


doktorat:    doktor nauk matematycznych,  Rada Wydziału Matematyki i Informatyki,  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (1996). Tytuł rozprawy: Niezwarta wypuklość i niezwarta gładkość w ciągowych i produktowych przestrzeniach Banacha, Promotor: prof. dr hab. Józef Banaś.

 

habilitacja:  stopień doktora habilitowanego nauk matematycznych uzyskany w 2013 roku na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Temat rozprawy habilitacyjnej:
Miary niezwartości w przestrzeniach Frécheta funkcji ciągłych na nieograniczonym przedziale i w pewnych przestrzeniach Banacha oraz ich zastosowania do równań całkowo-różniczkowych.

Strony domowe pracowników Politechniki Rzeszowskiej stworzono w oparciu o oprogramowanie udostępnione przez firmę NetFreedom