Konsultacje
Dzień Poniedziałek
Godziny 14:00-15:30
Pokój 7
Budynek L
Dzień Środa
Godziny 10:30 - 12:00
Pokój 7
Budynek L
Strony domowe pracowników Politechniki Rzeszowskiej stworzono w oparciu o oprogramowanie udostępnione przez firmę NetFreedom